Polityka prywatności Serwisu Zielony Żółwik - http://zielonyzolwik.pl/ („Serwis”)

Drogi Użytkowniku! Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

BRATNA PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE NAJMEM Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, ul. Śmiechowska, nr 2B, lok. L27, 84-200, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000536152, kapitał zakładowy: 5.000 zł,

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).
Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być
- świadczenie usług oferowanych w Serwisie,
przesyłanie newslettera.
Podstawa przetwarzania danych:
W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:
- umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), takie jak:
a. umowa najmu, jeżeli wynajmujesz nam lub od nas mieszkanie,
b. umowa o świadczenie usług, jeśli pośredniczymy w znalezieniu nieruchomości lub najemcy.
- ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych: - dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy
Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
- brak możliwości korzystania z usług Serwisu,
- brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy nowych ofertach oferowanych w Serwisie.
Możliwość cofnięcia zgody: - w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub
- ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez każdą ze stron lub
- zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub
- cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:
- dostępu do Twoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- usunięcia lub
- ograniczenia przetwarzania,
- żądania przeniesienia danych do innego administratora.
A także prawo:
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
- jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
- są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
- umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu;
- nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
- usunąć pliki cookies,
- blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
- zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
- udostępniania funkcji Serwisu.
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
- Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
- Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=plX
- Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
- Internet Explorer / Microsoft Edge - http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii - https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce). Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
- Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
- Dostawca pakietu biurowego
- Hostingodawca
- Biuro rachunkowe
- Podmiot udostępniający system do obsługi najmu
- Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
- Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

BRATNA PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE NAJMEM Sp. z o.o.

+48 58 500 88 89 +48 790 358 508
Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm